Грінченко  Борис Казки: для молодшого шкільного віку.

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/Starodruk/Grinch/Libr/Grinch_Kazky_1990.pdf

 

Науково-критична література:

Єсипенко, Дмитро Олександрович. 
Повісті Бориса Гринченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії [Текст] : [дослідження] / Дмитро Єсипенко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наукова думка, 2015. - 157, [18] с.

http://chtyvo.org.ua/authors/Yesypenko_Dmytro/Povisti_Borysa_Hrinchenka_Sered_temnoi_nochi_ta_Pid_tykhymy_verbamy_istoriia_tekstiv_i_teksty_v_isto.pdf