Грінченко – письменник

Усі 47 років свого недовгого життя Борис Грінченко невтомно працював на благо української культури та словесності. Він написав не лише підручники й читанки, статті й народопросвітні видання, а й численні тепер класичні прозові і поетичні твори різних жанрів.

Ще сучасники Б. Грінченка відзначали його твори як «глибокі, задушевні, може трохи й немодерно писані, суто українські» [цит. за Яременко В. Людина без копії – Борис Грінченко: архівні документи, раритети, матеріали до біографії Б. Д. Грінченка, виявлені у 2013-2016 роках. – Київ, 2017. – 258 с.] Зазвичай Б. Грінченко вибирав такі мовні та стилістичні засобів, які б дозволяли кожному його сучаснику-українцю незалежно від рівня освіти вільно сприймати твори. Варто проте відзначити поєднання простоти та зрозумілості викладу із психологізмом, притаманним кожному прозовому твору письменника, завдяки яким оповідання Б. Грінченка можуть бути прочитаними з різних точок зору та різними способами. Оскільки ж серед талантів Бориса Грінченка було й поєднання педагогічного та письменницького хисту, він збагатив українську літературу й зараз актуальними дитячими оповіданнями. Творам Б. Грінченка для дітей приділяли увагу численні дослідники – починаючи від пов’язаних з поверненням замовчуваного у радянський час імені Б. Грінченка досліджень І. Пільгука, В. Яременка, А. Погрібного та ін. У творах про дітей і для дітей автор відтворює душевні переживання дитини, послуговуючись власним життєвим досвідом – адже був глибоким знавцем внутрішнього світу дитини.

При цьому Б. Грінченко послуговувався власним професійним (педагогічним) досвідом, орієнтуючись також на актуальні зразки західноєвропейської літератури. Крім того, Б. Грінченко також зазвичай розраховував на читання своїх твору вголос, і тому добирав відповідні лексичні й стилістичні засоби.

Використання доробку Грінченка-письменника доцільне для вивчення:

- синтаксису, пунктуації, морфології: напр., уривки з текстів можна використовувати для розстановки розділових знаків, розбору мовних явищ різних рівнів – складних і простих ускладнених речень, частин мови тощо;

- лексики та фразеології: виокремлення та дослідження фразеологізмів, використання синонімів та антонімів, лексичних одиниць певної категорії;

- та розвитку мовлення загалом, наприклад:

  • тексти коротких оповідань можуть бути використані для переказу;
  • зачин багатьох дитячих оповідань ідеально підходить для діалогічного моделювання в класі певних життєвих ситуацій;
  • цитати з прозового та поетичного доробку як теми творчих робіт.

Ознайомлення з творчістю Бориса Грінченка привчає мислити нестандартно, дає можливість розвинути комунікативні навички, є запорукою формування цілісної особистості з активною позицією патріота України.

Повнотекстова колекція творів Б. Грінченка

Твори в двох томах 

Том 1. Київ : Видавництво Академії наук Української РСР. - 1963. - 592 с.

 

Грінченко  Борис Казки: для молодшого шкільного віку.

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/Starodruk/Grinch/Libr/Grinch_Kazky_1990.pdf

Б. Грінченко Серед крижаного моря

Науково-критична література:

Єсипенко, Дмитро Олександрович. 
Повісті Бориса Гринченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії [Текст] : [дослідження] / Дмитро Єсипенко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наукова думка, 2015. - 157, [18] с.

http://chtyvo.org.ua/authors/Yesypenko_Dmytro/Povisti_Borysa_Hrinchenka_Sered_temnoi_nochi_ta_Pid_tykhymy_

verbamy_istoriia_tekstiv_i_teksty_v_isto.pdf